Regulamin pobytu w Domku na Równi

Drodzy goście !

W trosce o bezpieczeństwo oraz porządek przedstawiamy Państwu obowiązujący regulamin

 1. Regulamin pobytu w domku wypoczynkowym „Na Równi” określa obowiązki osób korzystających z wynajętego domku wypoczynkowego.
 2. Wynajem domku wypoczynkowego obejmuje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami liczbę do 6 (sześciu) osób.
 3. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 10:00.
 5. Należności związane z wynajęciem domku wypoczynkowego należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.
 6. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z zarezerwowanego pobytu w domku, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 7. Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domku. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku  odpowiedzialność ponoszą  wyłącznie osoby wynajmujące domek.
 8. Gdy używasz grill pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa, oraz rozpalaniu  z dala od drewnianych ścian domku.
 9. Właścicieli psów prosimy o pilnowanie swoich zwierzaków, zachowanie czystości  i zapewnienie spokoju oraz bezpieczeństwa innym Gościom.
 10. Wszelkie usterki, zniszczenia prosimy zgłaszać właścicielom domku.
 11. Wychodząc należy sprawdzić, czy urządzenia elektryczne i gazowe zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.
 12. Wynajmujący domek wypoczynkowy odpowiadają materialnie za szkody zaistniałe w czasie pobytu.
 13. Wynajmujący domek wypoczynkowy, na czas pobytu mogą korzystać z bezpłatnego, niestrzeżonego parkingu.
 14. Właściciel wyraża zgodę na pobyt w domku wypoczynkowym małych zwierząt domowych, po wcześniejszym uzgodnieniu oraz za dodatkową opłatą.
 15. W domku wypoczynkowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 16. Śmieci i inne odpady należy  składować w pojemniku znajdującym się na zewnątrz domku.
 17. Przekazanie i odbiór domku wypoczynkowego następuje w obecności właściciela.
 18. W przypadku nie przestrzegania regulaminu właściciel domku może wypowiedzieć umowę najmu domku ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez wynajmującego.

Serdecznie zapraszamy !